میکروسکوپی
مطلب ویژه

05 آبان 1398
(0 رای‌ها)

تکنیکی است که در آن سلول مشاهده می شود.

سودمندی این تکنیک درآنست که بطور مستقیم تصویری از شیء قابل رویت است. این تکنیک به شش روش زیر صورت می گیرد:
• میکروسکوپی نوری
• میکروسکوپی فلوئورسنت
• میکروسکوپی کانفوکال
• میکروسکوپی الکترونی انتقالی
• میکروسکوپی اسکن الکترونی
• میکروسکوپی کانتراست فاز
11 محیط کشت استاندارد
این تکنیک امکان مطالعه خصوصیات مورفولوژی وفیزیولوژی گونه مورد نظر را فراهم می کند.
12 تجهیزات هیبریدی
در این تکنولوژی، بخشهای مثل نمونه بردار،شناساگر و مبدلها، خیلی واضح و قابل تفکیک نیستند.در این تکنیک از تکنکهای یاد شده بالا استفاده می گردد. برای مطالعه بهتر باید گفت، این تکنیک به شش گروه تقسیم می شود که عبارتند از:
12ـ1 طیف سنجی جرمی
این تکنیک از جمله تکنیک های بسیار حساس می باشد که قادر است غلظتهای بسیار کم را شناسایی کند.این تکنیک جهت به دست آوردن اطلاعاتی در خصوص مشخصات ساختاری و جرم ملکولی مواد در حد چند نانو گرم استفاده می شود. یک نمونه آشکارساز با این تکنولوژی در شکل (1) ارائه شده است.

7


شکل(1) آشکارسازChemical-Biological Mass Spectrometer (CBMS)
12ـ2 الکترو فورز لوله مویین
الکتروفورز در واقع جداسازی ملکولهای باردار بر اساس سرعت مهاجرتشان در میدان الکتریکی می باشد. در این تکنیک جدا سازی بر اساس دانسیته بار رخ می دهد. شکل (2) یک نمونه از آشکارساز با این تکنولوژی را نشان می دهد.

8


شکل(2) آشکارساز بیولوژیک Agilent 2100 Bioanalyzer
12ـ3 کروموتو گرافی با کارایی بالا
برای آنالیز عوامل بیولوژیک که به راحتی قابل تبخیر و به کار گیری در GC نیستند، استفاده می شود.به طور کلی محلول نمونه که قبلا استخراج و آماده سازی شده است، به داخل ستون با فشار بالا تزریق می گردد. اجزای تشکیل دهنده نمونه براساس اختلاف میل ترکیبی خوددر ستون جدا می شوند.این دستگاه می تواند بهآشکارسازهای مختلفی مانندMass spectrometer، UV-Vis، و Flurescence Spectrometer متصل گردد.نمونهای از این دستگاه در شکل (3) ارائه شده است.

9


شکل(3) نمونه ای از یک دستگاه HPLC با دتکتور PDA
12ـ4 طیف سنجی شعله
وقتی گاز هیدروژن در هوا شعله ور می گردد،شعله مواد موجود در هوای محیط را می سوزاند. در دمای بالای شعله، فسفر و گوگرد در طول موج خاصی از خود نور ساتع می کنند. این نور ساتع شده اساس تولید سیگنال جهت اندازه گیری غلظت فسفر یا گوگرد است.از آنجا که موجودات زنده دارای فسفر و گوگرد هستند، بنابراین می توانند با این روش آشکارسازی گردند.شکل(4) هشدار دهنده بیولوژیک Biological Alarm Monitor (MAB) ساخت ایالات متحده می باشد که بر این اساس طراحی و ساخته شده است.

10


شکل(4) آشکارساز بیولوژیک Biological Alarm Montor (MAB)
12ـ5 کروماتوگرافی گازی
کروماتوگرافی گازی کار جداسازی نمونه مخلوط را جهت آشکارسازی برعهده دارد.یک گاز بی اثر کار انتقال نمونه مخلوط را در ستون بر عهده دارد. بر حسب برهم کنش بین اجزاء مخلوط و مواد تشکیل دهنده ستون اجزا مخلوط در طول ستون از هم جدا شده و با تاخیر زمانی به انتهای ستون می رسند. سپس وارد آشکارساز که معمولا Mass و یا FIDمی باشد، می شوند و عمل شناسایی انجام می شود. در شکل(5)، نمونه ای از دستگاه کروماتوگرافی گازی ارائه شده است.

11


شکل(5) دستگاه کروماتوگرافی گازی Agilent 6850

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

 


تهران - میدان ولیعصر - خ کریم خان - خ عضدی - کوچه هور بخت - پلاک ۷ واحد ۷
تلفن : ۰۲۱۸۸۹۴۵۶۵۷

Top