واحد آشکارسازی بیولوژیک
مطلب ویژه

05 آبان 1398
(0 رای‌ها)

جهت افزایش توان عملیاتی آشکارسازی، واحد آشکارسازی بیولوژیک،به صورت یک سیستم جامع طراحی شده است. به طوری که سیستم های تعیین اندازه ذرات،بیولومینانس،فلوئورسانس، فلوسایتومتری، طیف سنج جرمیوتکنیکهای ایمونوسنجیرا در بر می گیرد. در شکل (1) یک نمونه از این واحدهای آشکارسازی ارائه شده است.

000

شکل(1) یک سیستم جامع آشکارسازی بیولوژیک X-BIDS
13 تجهیزات اسکرینینگ
این تجهیزات جهت ایمن نگه داشتن یا رصد کردن محیط از خطر عوامل زیان آور استفاده می شوند.تکنیک های IR و Immunochemistryازجمله تکنیک های مورد استفاده در این دستگاههاهستند. برای اعتبار و اطمینان بیشتر، می¬توان یک کیت PCR یا وسیله تست خاص مانندHHA با دستگاه IR یا FT-IR کوپل نمود.به عنوان مثال، دستگاه IlluminatIR که در شکل(2) ارائه شده است، از تکنولوژی FT-IRبه عنوان هسته اصلی آشکارسازی استفاده نموده است .

00000


شکل(2) آشکارسازIlluminateIR
14کیتهای معرف
کیت ها، توسط تولید کننده های مختلفی به بازار عرضه می شوند.کیت ها حاوی معرفهای مورد نیاز برای شناسایی عوامل مد نظر می باشند. برخی از کیت ها نیز حاوی معرفهای مورد نیاز دستگاه های آشکارسازی هستند.اکثر کیت های تولیدی، مورد مصرف آزمایشگاه های تحقیقاتی،تشخیص طبی و بیمارستانها می باشند.
انتخاب آشکارساز بیولوژیک
به طور کلی فرایند آنالیز جهت آشکارسازی بیولوژیک به 5 مرحله: نمونه برداری،آماده سازی نمونه، جداسازی،آشکارسازی وآنالیز داده هاتقسیم می گردد. بیش از 80 درصدزمان آنالیز در مراحل نمونه برداری و آماده سازی نمونه صرف می شود. بنابر این کیفیت انجام این مراحل در یک آشکارسازی موفق، بسیار بااهمیت است.فرموله و توصیه نمودن تکنولوژی آشکارسازی بر اساس آنالیت مورد شناسایی مشکل است. در واقع برای تهیه یک آشکارساز، کاربر بایستی در ابتدا سطح آشکارسازی مد نظر را تعیین کند، جهت کمک به انتخاب آشکارساز، با توجه به نیاز، فلوچارت زیر( شکل 3) می تواند کمک موثری باشد.

0111


شکل(3) فلوچارت جهت انتخاب آشکارساز بیولوژیک مناسب
مهمترین فاکتورهای موثر در انتخاب آشکارساز
1) زمان راه اندازی
زمان مورد نياز برای آماده سازی دستگاه جهت انجام عمليات است که شامل مراحل آماده سازی، گرم شدن و کالیبراسیون احتمالی می باشد.
2) زمان پاسخ دهی
مدت زمان لازم برای ظاهر شدن پاسخ دستگاه(سیگنال) از زمان نمونه گذاری زمان پاسخ دهی نامیده می شود.
3) حساسيت
کمترین مقدار عامل که قادر است نسبت سیگنال به نویز مناسبی را جهت شناسایی ایجاد نماید.
4)گزینش پذیری
با توجه به اینکه محیط پیرامون ما مملو از ذرات مختلف که الزاما بیولوژیک نیستند، می باشد، دستگاه باید قادر باشد ذرات بیولوژیک را از این ذرات تشخیص دهد.توانايی دستگاه در ایجاد تمايز بین ذرات بيولوژيکی از ذرات غير بيولوژيکی را گزینش پذیری گویند.
5) خروجی دستگاه
شکل در اختيار گذاردن اطلاعات توسط دستگاه می باشد.شکل ظاهر شدن می تواند به اشکال، تاخيری يا آنی، صفر يا یک (مثبت يا منفی)، و کمی يا کيفیباشد.
6) ميزان مهارت
اين ويژگی مشخص کننده سطح مهارت و آموزش مورد نياز کاربر می باشد،بیان کننده میزان مهارت و تخصص کاربر برای تبدیل دادهای آنالیزی به اطلاعات می باشد.
7) سهولت کاربری
بیان کننده تعداد مراحل و البته پیچیدگی هر مرحله در کل فرایند آشکارسازی می باشد.
8) آماده سازی نمونه
بیان کننده میزان کار و پیچدگی مرحله آماده سازی نمونه است.
سایر فاکتورهای موثر در انتخاب آشکارساز عبارتند از: 9) تجهيزات جانبی مورد نیاز 10) قابليت هشداردهی 11) قابل حمل بودن 12) دوام 13) منبع تغذيه 14) شرايط محيطی 15) در دسترس بودن و 16) قیمت دستگاه
بر اساس فاکتورهای یاد شده می توان آشکارسازهارا مقایسه نموده و با توجه به نوع نیازمندی، بهترین و مناسب ترین آشکارساز را انتخاب نمود. در ادامه آشکارسازهای استخراج شده از منابع با توجه به فاکتور های یاد شده ارائه شده اند.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

 


تهران - میدان ولیعصر - خ کریم خان - خ عضدی - کوچه هور بخت - پلاک ۷ واحد ۷
تلفن : ۰۲۱۸۸۹۴۵۶۵۷

Top