تقسيم بندی آشکارسازهای بيولوژيکی
مطلب ویژه

05 آبان 1398
(0 رای‌ها)

تجهيزات آشکارسازی عوامل بیولوژیک را می توان به دو صورت تقسیم بندی کرد

1) براساس نحوه استفاده ازآنها توسط کاربران 2) بر اساس تکنولوژی که درساخت آنها به کار می رود. بر اساس نحوه استفاده،آشکارساز های بیولوژیک به چهار گروه مختلف تقسيم می گردند:
1 تجهيزات آشکارسازی دستی
تجهیزی است که قابل حمل توسط شخص بوده و در حین حرکت قابل استفاده است.
2 تجهيزات آشکارسازی آزمايشگاهی متحرک
وزن اين نوع آشکارساز به اندازه ای است که قابليت جابجايی توسط فرد يا خودرو را دارد، اما در زمان استفاده بايد در محل به صورت ساکن مستقر باشد.
3 سامانه های آشکارسازی ثابت
اين نوع دستگاههای آشکارساز به منظور انجام ماموريت در فضاهای بسته مانند ساختمان يا داخل خودرو طراحی شده است.
4 سامانه های آشکارسازی خارج از محیط
سامانه های آشکارسازی خارج از محیط، به منظور پايش وجود عوامل بيولوژيک از فواصل دور (تا 5 کيلومتر) طراحی شده اند. اين سامانه ها معمولا نيازمند يک يا دو اپراتور به منظور انجام عمليات پايش می باشند.
براساس نوع تکنيک به کار رفته در ساخت آشکارسازها و شرايط محيطی موجود، اين آشکارسازها دارای درجه انتخاب پذيری متغيری می باشند. سامانه های آشکارسازی خارج از محیط را می توان به طور مستقيم بر روی خودرو نصب نمود. تعداد 5 سامانه آشکارسازی خارج از محیط تاکنون ارايه شده است. متاسفانه اطلاعات دقيقی از اين سامانه ها در دسترس نمی باشد و مجموعه ای از اطلاعات کلی در اين زمينه وجود دارد.

1 آشکارسازی براساس تکنولوژیهای ایمونولوژی
اساس این آشکارسازی استفاده از آنتی بادی ها می باشد. شاید این تکنولوژی، تنها تکنولوژی است که با درصد بالایی از موفقیت جهت آشکارسازی باکتری ها،اسپور ها،ویروسها و توکسینها به کار گرفته می شود.
2آشکارسازی بر اساس تکنولوژیهای ملکولی اسید نوکلئیک
این تکنولوژیها که با استفاده از تکنیکPCR کار می کنند، عموما حساس تر و ویژه گزین تر از تکنولوژی ایمونو می باشند.به عنوان مثال دستگاه آنالایزر نوکلئیک اسید دستی پیشرفته Handheld Advanced Nucleic Acid Analyzer (HANAA) (شکل 5) قادر است به صورت اتوماتیک آماده سازی نمونه و شبیه سازی تست ها را برای چهار نمونه مختلف، برای دو توالی مختلف DNA در زمان 30 دقیقه انجام دهد.

000


شکل (5) آنالایزر HANNA
3آشکارسازی بر اساس تکنولوژیهای طیف سنجی جرمی
این تکنولوژی قبل از سال 2001 گزارش شده بود. دستگاه های ساخته شده بر اساس این تکنولوژی قادرند همزمان عوامل شیمیایی و بیولوژیک را با (تاخیر زمانی محدود) شناسایی کنند. به عنوان مثال دستگاه CBMS جهت شناسایی آئروسلB. globigiiبه کار گرفته شد. امروزه آشکارسازی 50 عامل به صورت ذرات در یک لیتر با این تکنولوژی دست یافتنی می باشد. به عنوان مثال دستگاه CBMS(شکل) حدود 25 عامل در یک لیتررا شناسایی
می کند.آشکارسازهایی که بر این اساس ساخته می شوند، مزیتهایی از قبیل، استفاده از مقدار بسیار کم نمونه به صورت نمونه گیری خودکار از آئروسل های موجود در هواوزمان پاسخ دهی کوتاه را دارند که آنها را برای آشکارسازی عوامل بیولوژیک به صورت نقطه ای برجسته می¬کند. هر چند کار با این آشکارسازها نیازمند آموزش و مهارت می باشد.

0202


شکل (6) دستگاه آشکارسازCBMS
بنظر می رسداین آشکارسازها با توجه به حجم و وزن بالایی که دارند برای آنالیز های تاییدی که بدنبال آشکارسازی اولیه با استفاده از دستگاه های آشکارساز با تکنولوژی ایمونو صورت می گیرد، مناسبتر باشند.
امروزه سیستم های آشکارساز بیولوژیک بیشتر بر اساس آشکارسازهای نوکلوئیک اسید و ایمونو ساخته می شوند. البته این تکنولوژی ها با تکنولوژی های دیگری مانند PCR تقویت شده ، الکتروکمی لومینسانس وسنجش جریان جانبی در آشکارسازی بر پایه ایمونو تلفیق می گردند.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

 


تهران - میدان ولیعصر - خ کریم خان - خ عضدی - کوچه هور بخت - پلاک ۷ واحد ۷
تلفن : ۰۲۱۸۸۹۴۵۶۵۷

Top